Date: 30/05/2019

HResurs 2.0 - Izazovi menadžera u privatnom sektoru i državnoj upravi

Na drugom okupljanju HResurs 2.0 programa, učesnici programa i zaposleni na poslovima ljudskih resursa u državnoj upravi su prisustvovali panel diskusiji o Izazovima menadžera u privatnom sektoru i državnoj upravi. Moderator panela bila je Ivona Simić, savetnica predsednice Vlade RS, dok su u panel diskusiji učestvovali i Jelena Kralj, Pedersen & Partners, Dragica Bojanić, Trizma, Snežana Antonijević, iz Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i Željko Brkić, iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nakon poredjenja načina rada, organizacije i mogućnosti za napredak u privatnom sektoru i državnoj upravi, panelisti su razgovarali o važnosti postavljanja i jasnog komuniciranja misije, vizije i vrednosti kompanije i institucije zaposlenima.

Naredna tema - motivacija i zadržavanje zaposlenih, bila je usmerena na načine utvrđivanja entuzijazma i posvećenosti kandidata na razgovoru za posao, kao i šta menadžeri mogu da učine u kasnijim stadijumima kako bi izgradili dobar odnos sa zaposlenima. U skladu sa tim, svi prisutni su bili saglasni sa činjenicom da mogućnost za razvoj i napredak predstavlja najveći faktor u motivaciji zaposlenih.

U pogledu situacionog liderstva, panelisti su diskutovali o načinama na koji menadžeri mogu da podstaknu pozitivnu promenu, kao i da utiču na zaposlene na postanu što bolji menadžeri. Dodatno, istakli su da je najvažnije negovanje unutrašnje motivacije kod zaposlenih, što se odnosi na voljnu akciju da radimo prvenstveno na sebi, a zatim i na svojoj okolini.

Za kraj su naglasili važnost negovanja davanja i primanja povratne informacije, s obzirom na to da se komunikaciji ne pridaje dovoljno važnosti. Panelisti su istakli da je prvenstveno je neophodno da dobro poznajemo svoje zaposlene, jer svi primamo informacije na različite načine, kao i da imamo svest o tome šta želimo da postignemo sa određenim feedback-om.