Date: 11/06/2019

HResurs 2.0 - Plan ličnog razvoja i plan zadržavanja kadrova

Učesnici HResurs 2.0 programa su svoje pretposlednje okupljanje proveli u Palati Srbije, gde su prisustvovali predavanju Plan ličnog razvoja i plan zadržavanja kadrova, koje su održali Tamara Tomović, direktorka Mind Protect-a i Nikola Ilijin, HR menadžer kompanije Microsoft.

Tamara Tomović je na interaktivan način polaznicima predstavila osnove emocionalne inteligencije, koja se bazira na samouvidu, samoizražavanju, odnosima sa drugim ljudima i donošenju odluka. Tamara Tomović je naglasila da je realnost stvar percepcije i da je stoga neophodno da razvijamo interpersonalne veštine, koje će nam pomoći u razvijanju boljeg odnosa sa sobom, kao i sa drugim ljudima. Dodatno, istakla je osnove kompentencija Međunarodne Coach Federacije, kao i elemente funkcionisanja ličnosti. Učesnici su takođe, kroz interaktivnu vežbu stekli uvid u postojeće stanje kako poslovnih, tako i privatnih aspekata svog života, a u skladu sa tim i dobili konkretne sugestije za unapređenje opšteg zadovoljstva svih segmenata ličnosti.

Drugi deo radionice je bio posvećen planu zadržavanja kadrova, gde je Nikola Ilijin, učesnicima predstavio važnost ulaganja u razvoj i kompetencije zaposlenih, koje je u direktnoj vezi sa zadržavanjem zaposlenih kod istih poslodavaca. Naglasio je da ulaganje u razvoj zaposlenih neophodno, jer povećava efikasnost na radnom mestu, unapređuje trenutna znanja i veštine zaposlenih, a uz to i osposobljuje zaposlene za uspešnije izvršavanje radnih zadataka. Nikola Ilijin je istakao da svi ljudi imaju potencijal u sebi, a da je zadatak menadžera da te potencijale uspešno ispolji i usmerava u željenom smeru. Uz navođenje potencijalnih razloga za odlazak zaposlenih, predstavio je korake i konkretne mere za zadržavanje kadrova. Za kraj radionice je menadžerima i rukovodiocima predstavio individualni razvojni plan, koji predstavlja alat koji mogu koristiti u poslovnom razvijanju kompetencija svojih zaposlenih.