Date: 29/04/2020

Zaokružen pravni okvir za implementaciju Programa ekonomskih mera

Usvajanjem uredbi koje detaljnije regulišu način ostvarivanja prava iz Programa ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19 i podršku privredi, Vlada Republike Srbije zaokružila je pravni okvir za implementaciju ekonomskih mera.

16. aprila usvojena je Uredba o garantnoj šemi koja će obezbediti dve milijarde evra kredita svim preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, a koji će biti dostupni od utorka, 21. aprila. Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava. Velika pravna lica će na pomenutom obrascu nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i Uprave za trezor dostavljati podatke o licima za koja ostvaruju pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz člana 10. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19. Pomenutom uredbom regulisani su i drugi vidovi fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru, uslovi za oslobođenje od PDV-a dobara i usluga koje se doniraju u zdravstvene svrhe, kao i isplata jednokratne pomoći svim punoletnim građanima.

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Za sprovođenje Programa u budžetu će biti obezbeđena sredstva u iznosu od 24.000.000.000 dinara, a koristiće se i sredstva Fonda za razvoj Republike Srbije.

Uredbom o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti uređuje se pojednostavljeni postupak za izdavanje hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije, dok su Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 bliže regulisani kriterijumi i uslovi usklađenosti državne pomoći, kumulacija i vođenje evidencije o dodeljenoj državnoj pomoći. 

Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 propisani su uslovi za dodelu državne pomoći putem instrumenata za likvidnost učesnika na tržištu kao što su subvencije, otpis duga, poreske olakšice, subvencionisane kamatne stope za kredite, garancije za kredite pod uslovima povoljnijim od tržišnih, odlaganje plaćanja poreza i/ili doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, subvencije za plate zaposlenih i kratkoročno osiguranje izvoza.