Date: 27/10/2020

AmChamps 007 - Strategija

Predavanje i radioica na temu strategije je održana 27. okrobra 2020. godine, kao četvrto online predavanje za učesnike AmChamps 007 programa.

Učesnici programa AmChamps 007 su u okviru četvrtog online predavanja imali priliku da nauče o strategiji i da, putem radionice, primene naučeno. Predavač na ovom interaktivnom predavanju je bio Miro Smolović, direktor PWC akademije za Jugoistočnu Evropu.

Na samom početku predavanja je istaknut cilj predavanja i radionice – pokretanje studenata odnosno mentija u pravcu strateškog razmišljanja, uvid u strateško razmišljanje i upoznavanje sa alatima strategije. Miro je učesnicima pustio kratak film u kom su prikazani gorući globalni problemi. Poenta je bila u tome da se učesnici zapitaju kako napraviti strategiju kada se sve oko nas menja velikom brzinom. Odgovor na to pitanje je bio da strategije treba praviti kao i ranije, samo što je potebno da budemo spremniji da se prilagođavamo okolnostima i malo više da posvetimo pažnju potencijanim mogućnostima promena. Sledeći deo predavanja se odnosio na krize koje postoje u rastu organizacije i samim pojmovima strategije i strateškog cilja. Strategija je pravac i ukupan opseg kretanja organizacije posmatrano dugoročno, a strateški cilj je kvantifikovanje pravca u kom hoćemo da organizacija ide. Posle toga je bilo reči i o strateškim okvirima, modelima i elementima.
Poslednji deo predavanja je bio radionica za učesnike koji su za zadatak imali da analiziraju strategiju AmChama. Studenti su bili podeljeni u radne grupe, primenili su strateške alate na model poslovanja AmCham-a i prezentovali ih.