Date: 23/02/2021

Smernice za bezbedan i zdrav rad od kuće

Održan online okrugli sto sa Upravom za bezbednost i zdravlje i Inspektoratom za rad u organizaciji AmCham Odbora za radno

Glavna tema Okruglog stola bili su najznačajniji aspekti "Vodiča za bezbedan i zdrav rad od kuće" koji je objavljen u januaru ove godine, kao i drugi aspekti rada od kuće, koji je u proteklih godinu dana postao izuzetno zastupljen kao jedna od najznačajnijih mera suzbijanja korona virusa. Moderatorka Okruglog stola bila je adv. Dragana Bajić, predsedavajuća AmChamovog Odbora za radno pravo.

Panelisti su istakli da “Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće” predstavlja spisak preporuka i uputstava, a neobavezujući propis. Važan pomoćni alat koji poslodavcu može pomoći prilikom procene rizika zaposlenog na radu od kuće je kontrolna lista, kao sastavni deo Vodiča. Samoprocena rizika kroz popunjavanje kontrolne liste od strane zaposlenog može pružiti značajnu pomoć poslodavcu. Kada je reč o kontroli od strane Inspekcije rada, ona će se sprovoditi u skladu sa zakonskim okvirom na koji Vodič upućuje, ali sam Vodič nije propis, nema pravnu obaveznost, pa Inspekcija rada može samo preporučiti njegovu primenu poslodavcima, ali im je ne može naložiti.

Veliki broj zaposlenih trenutno se nalazi na “prinudnom” privremenom radu od kuće zbog pandemije. U tom smislu, rad od kuće predstavlja preporučenu preventivnu meru u cilju suzbijanja virusa, što znači da će se zaposleni vratiti u kancelarije čim se epidemija okonča. Pandemija je predstavljala povod za izdavanje Vodiča, ali Vodič treba posmatrati kao skup preporuka koje treba primeniti nezavisno od toga da li je reč o radu od kuće kao preventivnoj meri borbe protiv COVID-19, ili je u pitanju redovan način obavljanja poslova van prostorija poslodavca. Pristup Inspekcije rada je do sada bio savetodavan kada je reč o radu od kuće uslovljenom pandemijom, odnosno, preporučeno je njegovo organizovanje u skladu sa mogućnostima koje realno postoje, ali je važno istaći da zaposleni ima zakonom utvrđeno pravo na bezbednost i zdravlje na radu, čije ostvarivanje je dužan da obezbedi poslodavac.

Kada je u pitanju rad od kuće kao redovan vid rada van prostorija poslodavca, potrebno je izmeniti i dopuniti akt o proceni rizika. U situacijama kada se radi o radu od kuće kao meri prevencije pandemije, poslodavac može, ali nije u obavezi da dopuni akt o proceni rizika. Prilikom dopune akta o proceni rizika, treba grupisati radna mesta na kojima se radi od kuće i fokusirati se na rizike koje je moguće prepoznati, i na prevetnivne mere koje je moguće primeniti.
Prilikom pripreme Vodiča, akcenat je stavljen i na mentalno zdravlje i stres, po ugledu na akte Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu i Međunarodne organizacije rada. Panelisti naglašavaju da je to veoma važno, jer se procena rizika ne odnosi isključivo na fizičke povrede, već i na mentalno zdravlje zaposlenih. Uključivši princip zaštite mentalnog zdravlja, procena rizika je postala sveobuhvatnija.

Za online preuzimanje Vodiča – pristupite sledećem linku.