Date: 16/03/2021

Cybersecurity kroz siguran dizajn

Odbor za digitalnu ekonomiju AmCham-a uspešno je realizovao još jednu u nizu online panel diskusija na temu sajber bezbednosti, uspešnih praksi iz ove oblasti, kao i mogućim načinima da se sajber prostor adekvatnije zaštiti i reguliše.

Diskusiju na temu “Cybersecurity kroz siguran dizajn” je moderirao Miloš Stojković, rukovodilac Grupe za blockchain tehnologije Odbora za digitalnu ekonomiju AmCham-a, dok su u svojstvu panelista učestvovali Vladimir Radunović, direktor e-diplomacy i cybersecurity programa u DiploFoundation, Ivan Živković, rukovodilac prodaje za javni sektor u Microsoft Software DOO i Saša Blagojević, u ulozi CISO NCR usluga u Korporaciji NCR.

Na samom početku, panelisti su se saglasili oko izmenjene prirode sajber napada, koji su postali organizovaniji i sofisticiraniji, pri čemu borba protiv njih danas zahteva modernije, izmenjene pristupe i alate, s obzirom na to da sajber napade uglavnom izvode organizovane grupe, za razliku od ranijih godina, kada su ih izvodili pojedinci. Ovakvo usložnjavanje glavnih aktera pokazuje da sajber bezbednost nije tema isključivo namenjena tehnološkim stručnjacima, već da može i trebalo bi da bude predmet interesovanja i delovanja rukovodilaca i drugih donosilaca odluka kako privatnog, tako i javnog sektora. Još jedan faktor koji utiče na porast sajber napada jeste digitalizacija. Mnoge firme rapidno digitalizuju procese rada unutar svojih okvira, te se na taj način proširuje mogućnost za napad.

Svetska populacija u novoj realnosti pokazuje sve veći stepen zavisnosti od tehnologija, što samim tim povećava mogućnost i bojazan da budemo napadnuti u sajber prostoru. Panelisti naglašavaju da je onog trenutka kada shvatimo da smo meta sajber napada već kasno, te da je jedino prevencija ključ u rešavanju problema. Prevencijom je moguće svesti na minimum štetu koju sajber napadi prouzrokuju, a rizik koji donose najmanje je informacioni, a sve više pravni, ekonomski, politički i reputacioni.

Značaj regulative, odnosno efikasan i delotvoran zakonodavni okvir na koji se kompanije mogu oslanjati takođe je bio tema Panela. Kao jedan od izuzetno važnih projekata, panelisti su pomenuli i Ženevski dijalog o odgovornom ponašanju u sajber prostoru. Cilj inicijative jeste pre svega pomoć, kako malim i velikim kompanijama, tako i državnim ustanovama nadležnim za regulaciju ovog sektora.

Za video snimak Panela, pratite sledeći link.