Date: 19/03/2021

Okrugli sto povodom godinu dana primene Zakona o agencijskom zapošljavanju

Posle godinu dana od početka primene Zakona o agencijskom zapošljavanju, u organizaciji AmChamovog HR Foruma i Odbora za radno pravo, kao i kompanije Addeco Srbija, održan je Okrugli sto o dosadašnjim efektima Zakona i iskustvima poslodavaca, agencija i države.


U svojstvu panelista ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, govorili su Snežana Bogdanović, šefica Odseka za normativne i studijsko-analitičke poslove u oblasti rada i zapošljavanja i Goran Marković, šef Odseka za drugostepeni upravni postupak u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu u Inspektoratu za rad, kao i Siniša Simić, menadžer za pravne poslove u kompaniji Adecco Srbija. Okrugli sto su moderirali Nikola Milosavljević, predsedavajući AmChamovog HR foruma i adv. Dragana Bajić, predsedavajuća AmCham Odbora za radno pravo.

Panelisti su najpre istakli da je cilj Zakona usklađivanje propisa u oblasti agencijskog zapošljavanja sa direktivama Međunarodne organizacije rada i Evropske unije. Zakon je uredio uslove pod kojima agencije obavljaju delatnost, uspostavio određena pravila postupanja i proširio obim prava agencijskih radnika. Iz Inspektorata za rad poručuju da su u prvoj godini primene Zakona postupali uglavnom preventivno, te da je bilo relativno malo podnetih prijava zaposlenih koji su angažovani u skladu sa propisima o agencijskom zapošljavanju.

Moderatori su ukazali na to da je veliki broj radnika nakon početka primene Zakona o agencijskom zapošljavanju vraćen na angažovanje putem omladinskih zadruga. Kompanije koje na ovakav način angažuju radnu snagu imaju znatno niže troškove u poređenju sa kompanijama koje dosledno primenjuju Zakon. Omladinske zadruge su u nadležnosti Ministarstva privrede, te je potrebno preispitivanje propisa, kako bi se onemogućile zloupotrebe u vidu angažovanja radnika koji suštinski ne ispunjavaju uslove za članstvo u studentskim i omladinskim zadrugama, za poslove koji nemaju privremeni i povremeni karakter.

Godinu dana primene Zakona je kratak period za potpuniju ocenu, te panelisti smatraju da će se tek u budućnosti pokazati njegovi stvarni efekti. Diskutovano je i na temu kvota i celishodnosti njihovog povećavanja, kao i planovima Ministarstva rada kada je reč o izmenama zakonodavstva u oblasti rada i zapošljavanja u narednom periodu.

Za video snimak Okruglog stola, pristupite sledećem linku.