Date: 28/04/2021

Održan online okrugli sto “Organizacija rada i vakcinacija”

AmCham Odbor za radno pravo i HR Forum bili su domaćini online okruglog stola “Organizacija rada i vakcinacija”. Diskutovalo se o aktuelnoj imunizaciji zaposlenih vakcinom protiv COVID-19, odnosu poslodavaca i zaposlenih prema vakcinaciji, kao i o dozvoljenim organizacionim aktivnostima koje poslodavci mogu da preduzmu u vezi sa činjenicom vakcinacije svojih zaposlenih.

U svojstvu panelista, publici su se obratili Zlatko Petrović, pomoćnik Generalnog sekretara i rukovodilac Sektora za nadzor u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Relja Pantić, šef Odseka za postupanje po pritužbama u javnom sektoru u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Diskusiju su moderirali advokati Dragana Bajić, predsedavajuća Odbora za radno pravo i Aleksandar Petrović, potpredsedavajući Odbora za radno pravo.

Praksa poslodavaca tokom pandemije vrlo je raznovrsna i obuhvata širok spektar aktivnosti. Neki poslodavci su posredovali u prijavljivanju zaposlenih za vakcinaciju, nekim kompanijama unutrašnje politike nisu dopustile da zatraže informaciju o vakcinalnom statusu od zaposlenih, a postoje i poslodavci koji su se opredelili za podsticaje onim zaposlenima koji su se opredelili za imunizaciju.

Kada je reč o propisivanju obavezne vakcinacije, panelisti ističu da to nije nova pojava, ali se mora napraviti razlika između situacije u kojoj država zakonima podržava princip obavezne vakcinacije, i situacije u kojoj bi poslodavac samoinicijativno posegnuo za tom merom. Kompanijama je preporučen visok stepen opreza i sveobuhvatno razmatranje propisa pre donošenja takve odluke.

Na pitanje da li poslodavac može da zabrani nevakcinisanim zaposlenima da fizički uđu u radne prostorije, kao vid mere predostrožnosti, ukazano je na potrebu definisanja cilja ovakve mere, odnosno da li se taj cilj može ostvariti na način koji je manje restriktivan po zaposlenog, pri čemi postoje i oni koji nisu u mogućnosti da prime vakcinu, iz zdravstvenih ili drugih razloga.

Pravo pojedinca na slobodan izbor i pravo zajednice na opstanak zahtevaju pažljivo vaganje i pronalaženje odgovarajuće ravnoteže. Od izuzetne važnosti su edukacija i ukazivanje na prednosti imunizacije zaposlenima, pre posezanja za uvođenjem restriktivnih mera.

Sa stanovišta zaštite podataka o ličnosti, obrada ličnih podataka je dozvoljena ukoliko ima uporište u zakonu, pri čemu je izuzetno važno da svrha obrade bude izričita, konkretna i dozvoljena, uz poštovanje načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja.

Za video snimak događaja, pristupite sledećem linku.