Date: 15/06/2021

Nove usluge e-Uprave – olakšati poslovanje i smanjiti teret za privredu

AmCham je uspešno realizovao okrugli sto na kome su predstavljene nove funkcionalnosti e-uprave. Fokus razgovora bio je na uslugama: e-bolovanje, e-stranac i e-inspektor.

Tema e-uprave je aktuelna i značajna za uspešno poslovanje privrede, kao i svakodnevne živote građana. Sa uslugama e-uprave koje su već dostupne, kao i uslugama koje možemo očekivati u budućnosti, upoznali su nas panelisti Svetlana Jovanović, viša savenica u Kabinetu Predsednice Vlade na poslovima IT i e-uprave, i Dragan Pušara, šef tima za refomu inspekcija na projektu koji realizuje NALED uz podršku EBRD i MDULS. Moderator panela bio je Marko Jovanović, viši menadžer za regulatorne poslove u AmCham Srbija.

Prva tema okruglog stola odnosila se na e-bolovanje. Glavni cilj ove usluge jeste uspostavljanje pune elektronske komunikacije između izabranog lekara, poslodavca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, što će, nakon što planirane izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju budu usvojene, podrazumevati potpuno napuštanje papirnih obrazaca za dostavljanje podataka, kao i obračunavanja naknade zarade od strane poslodavca, budući da će pomenute poslove ubuduće obavljati Fond, na osnovu podataka iz službenih evidencija. Da bi se ova usluga mogla koristiti, neophodna pretpostavka je posedovanje e-sandučeta, putem koga poslodavac postaje prepoznat kao korisnik e-uprave.
Sistem e-konzulat predstavlja elektronsku uslugu pomoću koje stranci mogu pokrenuti postupak za dobijanje vize D u Republici Srbiji, dok će sistem e-stranac, nakon što sve njegove funkcionalnosti postanu u punoj meri dostupne, imati širi opseg i pružati mogućnost da stranac dobije digitalni identitet u Srbiji, što će mu kasnije omogućiti i pristup drugim uslugama e-uprave.

E-inspektor doprinosi boljoj koordinaciji i automatizacija rada inspekcijskih službi, većoj efikasnosti nadzora, standardizovanju postupaka i dostupnosti podataka svim inspekcijama, uz smanjenje troškova za privredu. Primena ovog e-alata započela je u junu 2018, a proširenje, nadogradnja i povezivanje sa sistemima inspekcijskih organa i dalje traje.

Za video snimak okruglog stola i odgovore na pitanja gostiju, pratite sledeći link.

Mišljenja nadležnih ministarstava, izdata na inicijativu AmChama, kojima je potvrđena obaveza organa uprave da ostvaruju elektronsku komunikaciju sa privredom i građanima, možete preuzeti ovde i ovde.