Date: 25/08/2021

Živković Samardžić savetovali „Credo Ventures“ o ulaganju u startap „Trickest“

Advokatska kancelarija Živković Samardžić savetovala je „Credo Ventures“ o ulaganju u „Trickest“, startap iz Beograda koji se bavi automatizacijom i koordinacijom rada lovaca na greške u softveru, testera sigurnosti informacionih sistema i timova za korporativnu informacionu bezbednost.

„Credo Ventures“ je kompanija preduzetničkog kapitala usmerena na ulaganje u startape u Centralnoj i Istočnoj Evropi u ranim fazama razvoja. Njena misija je da prepozna i podrži najzanimljivije novoosnovane kompanije u ovom regionu i pomogne im da realizuju svoje planove razvoja (uključujući tu i ekspanziju na tržišta SAD i drugih zemalja) i ostvare svoje ciljeve.

Angažman advokatske kancelarije Živković Samardžić podrazumevao je analizu poslovanja „Trickesta“, pregovaranje o dokumentaciji neophodnoj za sprovođenje transakcije u delo i pregovaranje o njoj i sveobuhvatne pravne savete o aktivnostima firme „Credo Ventures“ nakon zaključenja transakcije. Tim kancelarije Živković Samardžić koji je pružio savetodavne usluge klijentu u vezi sa ovim ulaganjem predvodio je partner Igor Živkovski, a činili partneri Slobodan Kremenjak, koji se bavio pitanjima intelektualne svojine i Ana Popović, koja je pružila savete u pogledu radnih odnosa