Date: 14/09/2021

Važnost javnog zagovaranja

Organizovan neformalni susret rukovodilaca AmCham-ovih odbora za promenu regulatornog okvira poslovanja sa članovima Upravnog odbora

U slikovitoj atmosferi AmCham bašte rukovodioci AmCham radnih grupa su predstavili članovima AmCham Upravnog odbora agende za predstojeći period.

Zoran Petrović, predsednik AmCham-a je zahvalio prisutnima na radu i posvećenosti: „U godini u kojoj AmCham proslavlja dvadeset godina postojanja u Srbiji, zadovoljstvo mi je da kažem da je Advocacy deo AmCham-a i rad naših odbora koje vi vodite jedan od najvažnijih stubova koji nas gura napred i tera nas da budno pratimo šta država radi. Da skrećemo pažnju na sve nedostatke u poslovnom okruženju, da utičemo na zakonodavne izmene, ali i da pohvalimo kada mesta za pohvalu ima.

Koliko nam je rad odbora važan, govori i činjenica da ćemo počev od narednog Upravnog odbora AmCham-a, pozivati predsedavajuće stručnih odbora da formalno  predstave rad svojih grupa kako bi ceo upravni odbor jasno znao koliki je obuhvat naših aktivnosti.“

Ocenjeno je da su ovakva okupljanja, pored prilike za mnogo bolje upoznavanje, dobra i za definisanje potencijalnih mesta za među odborsku saradnju.

Za video snimak događaja, pristupite sledećem linku.