Date: 07/10/2021

ESG nije samo pitanje regulacije, već i reputacije

Održana panel diskusija na temu Ekološko, društveno i korporativno upravljanje - realnost u nastajanju

U saradnji sa PwC Srbija, održana je onlajn panel diskusija na temu značaja Ekološko, društveno i korporativnog upravljanja (ESG - Environmental Social Governance) . Učesnici diskusije saglasni su u stavu da kompanije imaju veliku odgovornost u promociji ESG vrednosti, ali da kao država i društvo možemo da učinimo mnogo više na ovom polju.

Diskusiju je u ime AmCham-a otvorila Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora ističući značaj ESG-a, kao skupa kriterijuma za procenu poslovanja u 3 oblasti- životne sredine, društvene odgovornosti i poslovnog upravljanja.

Dragan Lupšić, direktor pravnih usluga u kompaniji PwC Srbija i moderator dioskusije je istakao da je briga o resursima-kako prirodnim, tako ljudskim imperativ i da svaki segmet države, ali i društva mora imati aktivniju ulogu u implementaciji ESG-a.

Biljana Bogovac, partner u osiguranju u PwC Srbija naglasila je da je čitava strategija te kompanije okrenuta ka ESG-u zbog odgovornosti prema društvu, te u skladu sa tim planiraju da budu karbo neutralni do 2030. godine. Ona je dodala da se iz te strategije nikako ne sme izostaviti središnji -socijalni element, te da kompanija vodi računa i o broju žena na rukovodećim pozicijama, kao i o tome da edukuju svoje zaposlene.

Bojan Lečić, rukovodilac odeljenja za multinacionalne klijente Banke Intesa istakao je da banke imaju višestruki uticaj na razvoj privrede, te je tako u skladu sa ciljevima ESG-a, Banka Intesa fokusirana da krz poslovanje stimuliše privredne subjekte na prelazak sa fosilnih goriva na energente dobijene iz obnovljivih izvora.

Nina Elezović, direktorka korporativnih poslova i održivog razvoja u kompaniji Coca-Coca HBC, naglasila je da kompanija kao jedan od pionira u ovoj oblasti imaa obavezu da edukuje kako tržište, tako i poslovni partnere. Prvi korak u tom procesu je podizanje svesti, ali i dijalog u kom će učestvovati svi, od građana do regulatora, uz aktivnu ulogu akademske zajednice.